Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo TT 107/2017/TT-BTC.

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 31/05/2019
Vui lòng xem file đính kèm

Giấy đề nghị tạm ứng

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 19/12/2015

Giấy đề nghị thanh toán

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 19/12/2015

Bảng kê đề nghị thanh toán

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 19/12/2015

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 19/12/2015

Giấy đề nghị chi hỗ trợ

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 19/12/2015