Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 27/02/2020
Vui lòng xem file đính kèm

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 21/11/2017
Vui lòng xem file đính kèm

Mẫu giấy ủy quyền Thuế TNCN năm 2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính | 22/02/2019
Vui lòng xem file đính kèm