Các biểu mẫu

Hướng dẫn học vụ Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo | 29/12/2015
|

HƯỚNG DẪN HỌC VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

 

1. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

 • Bước 1: Khoảng 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới, Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học phần trên website Trường.
 • Bước 2: Sinh viên lấy mẫu đơn tại website PĐT mục các biểu mẫu.
 • Bước 3: Sinh viên gặp trực tiếp Cố vấn học tập (CVHT) để được hướng dẫn việc đăng ký các học phần cho học kỳ tiếp theo hoặc có thể tham khảo các học phần được mở trong học kỳ trên website (phòng Đào tạo).
 • Bước 4: Sinh viên nộp đơn đăng ký học phần cho CVHT, sau đó CVHT sẽ nộp về phòng Đào tạo theo thời gian quy định. 

2. BẢO LƯU KẾT QUẢ

4.1. Bảo lưu trúng tuyển

 • Bước 1: Sau khi đã trúng tuyển ở kỳ thi tuyển sinh, do một số hoàn cảnh đặc biệt như bệnh tật, tai nạn, tham gia nghĩa vụ quân sự, thí sinh trúng tuyển có thể xin bảo lưu kết quả trúng tuyển sau khi làm thủ tục nhập học.
 • Bước 2: Thí sinh trúng tuyển viết đơn xin bảo lưu kết quả kèm theo các giấy tờ có liên quan nộp về PĐT A.
 • Bước 3: Sau khi được sự chấp thuận của Hiệu trưởng, thí sinh trúng tuyển đến PĐT A để nhận Quyết định bảo lưu.

4.2. Tạm dừng học

 • Bước 1: Sinh viên muốn bảo lưu kết quả học tập phải học ít nhất 1 học kỳ tại Trường và có điểm Trung bình học tập (TBHT) >= 5,00 đến thời điểm xin bảo lưu.
 • Bước 2: Sinh viên lấy mẫu đơn bảo lưu kết quả tại website PĐT mục các biểu mẫu (mẫu số 1) và điền đầy đủ thông tin.
 • Bước 3: Sinh viên đến PĐT C để được xác nhận điểm Trung bình học tập (TBHT).
 • Bước 4: Sinh viên gặp GVCN/CVHT để được hướng dẫn và xác nhận.
 • Bước 5: Sinh viên đến Khoa quản lý để xác nhận và nộp đơn về PĐT A 2 tháng trước khi học kỳ kết thúc.
 • Bước 6: Sinh viên đến PĐT A để nhận Quyết định bảo lưu.
 • Bước 7: Sau khi hết thời hạn bảo lưu, sinh viên đến PĐT A để làm đơn học tiếp (sinh viên tải mẫu đơn xin học lại tại mục Các biểu mẫu)

3. THÔI HỌC

 • Bước 1: Sinh viên lấy mẫu đơn tại website PĐT mục các biểu mẫu (mẫu số 3) và điền đầy đủ thông tin.
 • Bước 2: Sinh viên gặp GVCN/CVHT để được hướng dẫn và xác nhận.
 • Bước 3: Sinh viên đến Khoa quản lý để xác nhận và nộp đơn về PĐT A.
 • Bước 4: Sinh viên đến PĐT A để nhận Quyết định thôi học. 

4. PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HỌC KỲ

 • Bước 1: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố điểm thi học kỳ trên website Trường, sinh viên muốn phúc khảo lại điểm, lấy mẫu đơn phúc khảo tại website PĐT mục các biểu mẫu (mẫu số 5) và điền đầy đủ thông tin.
 • Bước 2: Sinh viên nộp lệ phí phúc khảo 20.000đ/môn tại Phòng Kế hoạch-Tài chính, sau đó nộp đơn phúc khảo tại PĐT C.
 • Bước 3: Phòng Đào tạo công bố điểm phúc khảo sau khi nhận điểm phúc khảo từ Khoa/Tổ Bộ môn lên website của Phòng Đào tạo. 

PHÒNG ĐÀO TẠO

|