Câu lạc bộ Anh văn

Buổi sinh hoạt chủ đề HALF OF THE WORLD

Khoa Ngoại ngữ | 05/04/2016
|

Mời các bạn tham dự buổi sinh hoạt chủ đề: HALF OF THE WORLD diễn ra vào 9h thứ sáu 8/4/2016. 

Đăng ký về văn phòng khoa ngoại ngữ trước 17h ngày 7/4/2016. 

|