Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo ngành Kế toán - Bậc Cao đẳng

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 15/06/2020
|

1. Mục tiêu đào tạo

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn hiểu lý thuyết thạo thực hành và tự tin trong lĩnh vực kế toán đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội ngày càng nâng cao. Trang bị cho người học kiến thức về cơ sở lý luận, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo và được công nhận bởi xã hội.

2. Đặc điểm của chương trình đào tạo (xem tại đây)

Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ với thời gian từ 2,5 đến 3 năm

Nội dung kiến thức chương trình có cấu trúc gồm 3 phần

-         Các môn học chung theo đúng qui định của giáo dục nghề nghiệp

-         Các môn học cơ sở hỗ trợ chuyên ngành

-         Các môn học chuyên ngành kế toán đa dạng loại doanh nghiệp: Kế toán tài chính; Kế toán Ngân hàng; Kế toán Hành chính sự nghiệp; kế toán xây lắp.

Chương trình đào tạo gắn liền hệ thống thực hành, thực tập đảm bảo cung cấp cho người học trải nghiệm đầy đủ về kỹ năng từ lý thuyết đến thực hành, từ xử lý ghi nhận nghiệp vụ đến lập chứng từ, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đặc biệt nhà trường rất quan tâm đến công tác thực tập thực tế tại doanh nghiệp cho nên từ năm đầu tiên lúc sinh viên mới vào trường cho đến năm thứ 3 trước khi ra trường, sinh viên đều được đi kiến tập, thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp thực tế tại các doanh nghiệp

Chương trình đào tạo rất thuận lợi khi học liên thông với các trường đại học: Trường đại học Kinh tế TP.HCM, …

3. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có cơ hội nghề nghiệp tại:

  •          Các doanh nghiệp kinh tế lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp
  •          Các cơ quan quản lý nhà nước : ủy ban nhân dân, sở, ban ngành , cơ quan thế
  •          Các đơn vi sự nghiệp như trường học, bệnh viện, kho bạc …..
  •          Các tổ chức tín dụng như ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán
  •          Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán

4. Vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc chuyên môn kế toán như:

-         Kế toán viên: phụ trách các phần hành như: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…

-         Kế toán tổng hợp: phụ trách các công việc tổng hợp như kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Lập báo cáo tài chính.

-         Ngoài ra, có thể đảm nhận công việc: nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Sau một thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực, điều kiện theo qui định, người học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính,…

|