Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo ngành Kế toán - Lớp chất lượng cao - Bậc Cao đẳng

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 15/06/2020
|

1. Mục tiêu đào tạo

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN và quốc tế. Các quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển thể nhân, hướng tới tự do hóa lao động có kỹ năng trong ASEAN và tầm quốc tế cùng với việc các tập đoàn đa quốc gia đang ngày càng đầu tư mạnh vào Việt nam.

Nắm bắt nhu cầu nguồn nhân lực kế toán phục vụ các tập đoàn đa quốc gia, các công ty có yếu tố đầu tư nước ngoài và phục vụ cho việc di chuyển, tự do hóa lao động có kỹ năng, Trường Cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh hướng đến đào tạo KẾ TOÁN – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO nhằm tạo cho sinh viên có cơ hội về nghề nghiệp cao hơn. Với chương trình đào tạo từng bước tiếp cận theo chuẩn hóa quốc tế, các bạn sinh viên chắc chắn đủ tự tin gia nhập vào các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn sinh viên rút ngắn thời gian đạt được chứng chỉ kế toán quốc tế cùng với sự tiếp cận sâu sát thực tế với các doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

2. Đặc điểm của chương trình đào tạo

Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ với thời gian từ 2,5 đến 3 năm

Nội dung kiến thức chương trình có cấu trúc gồm 4 phần

-         Các môn học chung theo đúng qui định của giáo dục nghề nghiệp

-         Các môn học cơ sở hỗ trợ chuyên ngành

-         Các môn học chuyên ngành kế toán đa dạng loại doanh nghiệp: Kế toán tài chính; Kế toán Ngân hàng; Kế toán Hành chính sự nghiệp; kế toán xây lắp.

-         Các môn học thuộc chương trình đào tạo chứng chỉ kế toán quốc tế  

Đặc biệt nhà trường rất quan tâm đến công tác thực tập thực tế tại doanh nghiệp cho nên từ năm đầu tiên lúc sinh viên mới vào trường cho đến năm thứ 3 trước khi ra trường, sinh viên đều được đi kiến tập, thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp thực tế tại các doanh nghiệp

Chương trình đào tạo rất thuận lợi khi học liên thông với các trường đại học: Trường đại học Kinh tế TP.HCM, …

3. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có cơ hội nghề nghiệp tại:

  •          Các doanh nghiệp kinh tế lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp
  •          Các cơ quan quản lý nhà nước : ủy ban nhân dân, sở, ban ngành , cơ quan thế
  •          Các đơn vi sự nghiệp như trường học, bệnh viện, kho bạc …..
  •          Các tổ chức tín dụng như ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán
  •          Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán
  •          Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh nước ngoài,…

4. Vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc chuyên môn kế toán như:

-         Kế toán viên: phụ trách các phần hành như: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…

-         Kế toán tổng hợp: phụ trách các công việc tổng hợp như kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Lập báo cáo tài chính.

-         Ngoài ra, có thể đảm nhận công việc: nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Sau một thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực, điều kiện theo qui định, người học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính,…

|