Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán - bậc cao đẳng

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 15/06/2020
|

1. Mục tiêu đào tạo

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn hiểu lý thuyết thạo thực hành và tự tin trong lĩnh vực kiểm toán đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội ngày càng nâng cao. Trang bị cho người học kiến thức về cơ sở lý luận, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo và được công nhận bởi xã hội.

2. Đặc điểm của chương trình đào tạo

Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ với thời gian từ 2,5 đến 3 năm

Nội dung kiến thức chương trình có cấu trúc gồm 3 phần

-         Các môn học chung theo đúng qui định của giáo dục nghề nghiệp

-         Các môn học cơ sở hỗ trợ chuyên ngành

-         Các môn học chuyên ngành kiểm toán cùng với các môn học kế toán đa dạng loại doanh nghiệp: Kế toán tài chính; Kế toán Ngân hàng; Kế toán Hành chính sự nghiệp; kế toán xây lắp.

Đặc biệt nhà trường rất quan tâm đến công tác thực tập thực tế tại doanh nghiệp cho nên từ năm đầu tiên lúc sinh viên mới vào trường cho đến năm thứ 3 trước khi ra trường, sinh viên đều được đi kiến tập, thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp thực tế tại các doanh nghiệp

3. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành
kiểm toán có cơ hội nghề nghiệp kiểm toán, kế toán tại:

  •          Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kiểm toán độc lập
  •          Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán
  •          Các doanh nghiệp kinh tế lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ
  •          Các cơ quan quản lý: ủy ban nhân dân, sở, ban ngành
  •          Các đơn vi sự nghiệp như trường học, bệnh viện, kho bạc …..
  •          Các tổ chức tín dụng như ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán
  •          Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán

4. Vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc chuyên môn kế toán như:

-         Kiểm soát nội bộ về tình hình hoạt động cũng như tình hình tài chính

-         Trợ lý kiểm toán tại các công ty thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp  

-         Kế toán viên: phụ trách các phần hành như: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…

-         Kế toán tổng hợp: phụ trách các công việc tổng hợp như kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Lập báo cáo tài chính.

-         Ngoài ra, có thể đảm nhận công việc: nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Sau một thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực, điều kiện theo qui định, người học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, kiểm toán viên

Ngành Kiểm toán là một trong 8 nhóm ngành nghề dịch chuyển trong khối ASEAN. Do đó, áp lực về nhu cầu lao động có chất lượng cao là rất lớn. Người lao động có năng lực và khả năng đáp ứng điều kiện hành nghề quốc tế sẽ có cơ hội làm việc không chỉ ở VN mà còn tham gia vào các công ty lớn thuộc khối ASEAN, từ đó người lao động được nâng cao vị thế bản thân và mở rộng phạm vi hành nghề trong bối cảnh mới.

Nến kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển đồng hành với nó là sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, vì vậy nhu cầu tuyển dụng của ngành kiểm toán luôn rất cao. Những vị trí việc làm dành cho nghề kiểm toán rất phong phú, như: Kế toán viên, Kiểm toán viên, nhân viên kiểm soát nội bộ, thủ quỹ, chuyên viên phân tích tài chính, quản trị tài chính, tư vấn thuế, kiểm tra thuế, giám đốc tài chính, chuyên viên quản lý dự án đầu tư .v..v…Ngoài sự phong phú ngành kiểm toán còn đem lại sự thăng tiến và mức thu nhập tốt cho người học.

|