Spelling Bees

Khoa Ngoại ngữ | 17/07/2018

Buổi từ thiện (17/12/2017)

Khoa Ngoại ngữ | 29/12/2017

October 2017 - Halloween Party

Khoa Ngoại ngữ | 29/12/2017

Buổi chào đón sinh viên năm nhất

Khoa Ngoại ngữ | 29/12/2017

Cuộc thi sinh viên giỏi Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ | 28/04/2017

Buổi sinh hoạt chủ đề "I"

Khoa Ngoại ngữ | 16/04/2017
Vài hình ảnh về buổi sinh hoạt chủ đề I với các từ vựng về 18/03/2017