Cuộc thi sinh viên giỏi Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ | 28/04/2017

Buổi sinh hoạt chủ đề "I"

Khoa Ngoại ngữ | 16/04/2017
Vài hình ảnh về buổi sinh hoạt chủ đề I với các từ vựng về 18/03/2017

Tết Holiday - 21/01/2016

Khoa Ngoại ngữ | 18/01/2016
Buổi gặp gỡ chủ đề Tết Holiday vào ngày 21/01/2016

Buổi sinh hoạt chủ đề Sports

Khoa Ngoại ngữ | 06/01/2016
Thông tin về buổi sinh hoạt ngày 10/01/2016 chủ đề Thể thao