Công nghệ thông tin

Danh sách các lớp Tin học chuẩn đầu ra tháng 4/2021

Trung tâm ĐTNH & TDNDL | 14/04/2021
|

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ THẨM ĐỊNH NGHỀ DU LỊCH

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA THÁNG 4/2021

Khai giảng chính thức: từ ngày 19/4/2021

Ngày thi: (đang cập nhật)

I. LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN TỐI T2-4-6: File Download (đã cập nhật)

II. LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN TỐI T3-5-7: File Download (đã cập nhật)

*THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC: File Download (đã cập nhật)

>>>Lưu ý:

  • Học viên có mặt đầy đủ tại lớp vào ngày khai giảng để làm thủ tục đăng ký dự thi.
  • Đăng ký tài liệu ôn tập tại Văn phòng Trung tâm (40.000 đồng/quyển)
 
 

 

 

|