Danh sách điểm học phần

Danh sách sinh viên khóa 9, 10 đăng ký trả nợ học kỳ II NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 28/12/2016
|

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đăng ký trả nợ học kỳ II NH 2016 - 2017 như sau:

1. Sinh viên khóa 9 xem danh sách tại đây

2. Sinh viên khóa 10 xem danh sách tại đây

Lưu ý:

Sinh viên kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin cần điều chỉnh thì liên hệ phòng Đào tạo C .

|