Danh sách điểm học phần

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.9, K.10 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK1 NH 2015 - 2016)

Phòng Đào tạo | 23/04/2016
|

Danh sách vào điểm thi lần 2 Cao đẳng K.9, K.10 (học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK1 NH 2015 - 2016)

STT  Nội dung Tình trạng Tải về
1 Danh sách vào điểm các lớp CĐ K.9 học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK1 năm học 2015-2016 (danh sách chính thức)
2 Danh sách vào điểm các lớp CĐ K.10 học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK1 năm học 2015-2016 (danh sách chính thức)

 Lưu ý:

      * GV khi nộp điểm về P.ĐT "cần" tải về danh sách chính thức cuối cùng để vào điểm vì có 1 số trường hợp bảo lưu của SV phát sinh.
      * Khuyến nghị: sử dụng phần mềm MS Excel 2010 để thao tác trên các file tốt hơn.

|