Danh sách điểm học phần

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.9, K.10 học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK3 (HK 1 NH 2016 - 2017)

Phòng Đào tạo | 06/01/2017
|

Danh sách vào điểm thi lần 2 CĐ K.9, K.10 học trả nợ học phần cùng CĐ K.11 HK3 (HK 1 NH 2016 - 2017):

Quý Thầy/Cô sử dụng danh sách tại đây

 

|