DANH SÁCH HS TCCN KHÓA 27 THI HK1 (HK1 2016 - 2017)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 04/03/2017
Chú ý: HS xem danh sách dự thi và đi thi đúng thời gian theo kế hoạch thi đã thông báo. HS hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đi sai danh sách và không đúng thời gian thi. HS liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo B để giải quyết các vấn đề phát sinh trước kỳ thi.

DANH SÁCH SV CĐ K.11 TRẢ NỢ HP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HK1 NH 2016 - 2017

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 25/02/2017
Chú ý: SV xem danh sách dự thi và đi thi đúng thời gian theo thông báo. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đi sai danh sách và không đúng thời gian thi. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo B để giải quyết các vấn đề phát sinh trước kỳ thi

DANH SÁCH SV CĐ K.8, K.9, K.10 THI TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK1 - NH 2016-2017 (Các lớp phụ đạo theo tờ trình số 54/TTr-ĐT ngày 12/12/2016)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 25/02/2017
Chú ý: SV xem danh sách dự thi từng học phần và đi thi đúng thời gian theo thông báo. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đi sai danh sách và không đúng thời gian thi. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo B để giải quyết các vấn đề phát sinh trước kỳ thi

DANH SÁCH SV CĐ KHÓA 12 THI HK1 2016 - 2017

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 24/02/2017
Chú ý: SV xem danh sách dự thi từng học phần và đi thi đúng thời gian theo thông báo. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đi sai danh sách và không đúng thời gian thi. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo B để giải quyết các vấn đề phát sinh trước kỳ thi

DANH SÁCH SV THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2016 - 2017 (LẦN 2)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 20/02/2017
Chú ý: nếu có thắc mắc sinh viên phản hồi về PĐT A gặp cô Lý Phạm Hoàng Văn trước ngày 22/02/2017

DANH SÁCH HS TCCN KHÓA 26 THI LẠI HK3 (HK1 2016 - 2017)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 29/12/2016

DANH SÁCH SV CĐ KHÓA 10 THI LẠI TRẢ NỢ HP HK3 (HK1 2016 - 2017)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 28/12/2016
Chú ý: SV xem danh sách dự thi từng học phần và đi thi đúng thời gian theo thông báo. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đi sai danh sách và không đúng thời gian thi. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo B để giải quyết các vấn đề phát sinh trước kỳ thi

DANH SÁCH HSSV CÁC KHÓA THI LẠI TỐT NGHIỆP (N.H 2016 - 2017)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 23/12/2016
Chú ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo B để giải quyết các vấn đề phát sinh trước kỳ thi

DANH SÁCH SV CĐ KHÓA 10 THI LẠI HK5 (HK1 2016 - 2017)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 16/12/2016
Chú ý: SV xem danh sách dự thi từng học phần và đi thi đúng thời gian theo thông báo. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đi sai danh sách và không đúng thời gian thi. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo B để giải quyết các vấn đề phát sinh trước kỳ thi