Danh sách sinh viên dự thi lần 2 hk 1 NH 2019 - 2020 - Trình độ Cao đẳng, Trung cấp

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 14/05/2020
Lưu ý: Học sinh - Sinh viên xem kỹ thời gian thi, có mặt tại phòng thi 30 phút trước giờ thi và mang theo thẻ HSSV để dự thi

Danh sách sinh viên dự thi môn toán cao cấp hk1 NH 2019-2020 đợt 2

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 07/05/2020
Ca thi này là dành cho các sinh viên tham dự ca 1 thi ngày 12/01/2020 bị hủy

Danh sách sinh viên dự thi HKI NH 2019 - 2020 đợt 2

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 06/01/2020
Lưu ý: Sinh viên xem kỹ thời gian thi, có mặt tại phòng thi 30 phút trước giờ thi và mang theo thẻ HSSV để dự thi

Danh sách Sinh viên dự thi HKI NH 2019 - 2020 đợt 1

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 13/11/2019
Địa điểm dự thi: số 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM Lưu ý: Sinh viên xem kỹ thời gian thi và có mặt tại phòng thi 30 phút trước giờ thi, Đặc biệt, đối với sinh viên thi môn ứng dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp, nhà trường có điều chỉnh thời gian thi của từng ca sinh viên chú ý xem kỹ.

Danh sách Sinh viên dự thi kỳ thi lần 2 Học kỳ III năm học 2018-2019

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 10/09/2019
Địa điểm dự thi: số 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM