DANH SÁCH HS TCCN KHÓA 28 THI HK1 2017 - 2018

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 27/01/2018

DANH SÁCH SV CĐ KHÓA 13 THI HK1 2017 - 2018

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 27/01/2018

DANH SÁCH SV CĐ KHÓA 12 THI HK1 2017 - 2018

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 19/01/2018

Danh sách HSSV thi tốt nghiệp đợt 2 NH 2016 - 2017 (tháng 1)

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 16/01/2018
HSSV không có tên trong danh sách dự thi thì liên hệ phòng Đào tạo trước ngày thi để bổ sung tên.

DANH SÁCH SV CĐ KHÓA 11 THI HK1 2017 - 2018

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 10/01/2018

DANH SÁCH HS TCCN KHÓA 27 THI HK1 2017 - 2018

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 21/12/2017