Kết quả điểm các học phần trả nợ NH 2018-2019

Khoa Tài chính - Kế toán | 15/02/2019
Kết quả điểm các học phần trả nợ NH 2018-2019 - Khóa 26 và 27

Bảng điểm các học phần thực tập

Khoa Tài chính - Kế toán | 18/06/2018
Điểm thực tập nghề nghiệp (HP 1 + 2) và thực tập cuối khóa

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Khoa Tài chính - Kế toán | 13/01/2018

Kết quả thi lại HK II (2016-2017) - Khóa 27

Khoa Tài chính - Kế toán | 26/07/2017
Kết quả thi lại HK II - Khóa 27 - TCCN

Kết quả thi học kỳ II (2016 - 2017) khóa 26

Khoa Tài chính - Kế toán | 13/07/2017
Điểm thi học kỳ II của khóa 27-TCCN hệ Chính quy

Điểm Báo cáo thực tập Khóa 26-TCCN

Khoa Tài chính - Kế toán | 02/06/2017
Điểm BCTT khóa 26-TCCN

Kết quả môn Thực hành nghề nghiệp

Khoa Tài chính - Kế toán | 22/05/2017
Điểm thực hành nghề nghiệp - khóa 26- trình độ TCCN

Kết quả thi (thi lại) HK I - NH 2016-2017 - lần 4

Khoa Tài chính - Kế toán | 04/05/2017
Kết quả thi lại HK I - NH 2016-2017-Khóa 27

Kết quả thi học kỳ 1 (NH2016-2017) Khóa 27

Khoa Tài chính - Kế toán | 18/03/2017
Kết quả thi HK I-khóa 27KTDN

Điểm thi (kỳ thi lại) HK I - NH 2017-2018

Khoa Tài chính - Kế toán | 09/05/2018
Điểm thi lại HK I (NH 2017-2018)