Kết quả điểm các học phần trả nợ NH 2018-2019

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 15/02/2019
Kết quả điểm các học phần trả nợ NH 2018-2019 - Khóa 26 và 27

Bảng điểm các học phần thực tập

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 18/06/2018
Điểm thực tập nghề nghiệp (HP 1 + 2) và thực tập cuối khóa

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 13/01/2018

Điểm thi (kỳ thi lại) HK I - NH 2017-2018

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 09/05/2018
Điểm thi lại HK I (NH 2017-2018)