Điểm thi

Điểm thi Khóa 25 TCCN Học kỳ 4 (Học kỳ 2, năm học 2015 - 2016)

Khoa Thương mại Du lịch | 15/04/2016
|
 
 

File Download - WTO và hội nhập

File Download - Thống kê ngoại thương

File Download - Thị trường chứng khoán

File Download - Phân tích hoạt động kinh doanh thương mại

File Download - Nghiệp vụ thanh toán thương mại

File Download - Nghiệp vụ mua hàng và lưu kho

File Download - Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2

File Download - Nghiệp vụ bán hàng

File Download - Kinh tế ngoại thương

File Download - Anh văn chuyên ngành 2

File Download - Đạo đức kinh doanh

 
|