Điểm thi

Kết quả báo cáo thực tập lớp 26QTKD

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 31/05/2017
|
Stt Giảng viên hướng dẫn Kết quả
1 Trương Thị Hoài Phương File Download
2 Huỳnh Thanh Giang File Download 
3 Trần Kim Đính File Download
4 Hoàng Tú Uyên File Download
5 Lương Trần Quỳnh File Download
6 Lê Thị Hồng Hà File Download
7 Nguyễn Thị Kim Ngân File Download
8 Trần Thi Thu Trang File Download
9 Trần Ngọc Phương Uyên File Download
10 Nguyễn Thị Hiền Lương File Download

 

|