Điểm thi

Kết quả thi học kỳ 2 khóa 27 TCCN

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 12/07/2017
|

Đạo đức kinh doanh: File Download

Nghiệp vụ kinh doanh XNK: File Download

Nguyên lý kế toán: File Download

Thuế: File Download

Pháp luật kinh tế:File Download

Thực hành quản trị trên máy: File Download

Quản trị hành chính văn phòng: File Download

Kỹ thuật quản trị: File Download

Anh văn căn bản (2): File Download

Thị trường chứng khoán: File Download

Marketing: File Download

Giáo dục thể chất: File Download

|