Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên - CLB

Kế hoạch thi học sinh Giỏi - lần 3- năm 2016

Khoa Kế toán - Kiểm toán | 19/04/2016
|

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH - SINH VIÊN GIỎI KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

LẦN 3 - NĂM 2016

 

- KẾ HOẠCH: File Download

- THI VÒNG LOẠI:

+ THỜI GIAN: 15g00, Thứ Tư, 20/4/2016

+ PHÒNG THI: HỘI TRƯỜNG B5 (theo tình hình thực tế. Phòng thi thay đổi so kế hoạch)

- DANH SÁCH DỰ THI: File Download 

|