Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Khoa GD CT & PT | 27/07/2015
|

Hiện nay, Khoa có 18 giảng viên, trong đó có 16 thạc sĩ và 2 cử nhân thuộc các chuyên ngành: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Hồ Chí Minh học, Luật học. Với đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệt tình giảng dạy, yêu nghề đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần hoàn thành mục tiêu đào tạo chung của Nhà trường.

Thầy ThS. Phạm Hùng Dũng – Trưởng Khoa

Cô ThS. Phan Thị Thu Thảo – P. Trưởng Khoa

Thầy Nguyễn Đình Bảo Châu – Tổ trưởng Tổ Công đoàn

Thầy ThS. Nguyễn Duy Thành

Cô ThS. Đỗ Thị Lan Anh (NCS)

Thầy ThS. Lưu Đình Vinh (NCS)

Cô ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Thầy CN. Văn Khắc Vũ

Cô ThS. Bùi Lý Thanh Tâm

Thầy ThS. Nguyễn Văn Thế

Cô ThS. Nguyễn Thị Bình

Cô ThS. Lương Thị Ngọt

Cô ThS. Lê Thị Tuyết Hà (NCS)

Thầy ThS. Trần Hoài Trung

Cô ThS. Đặng Thị Huyền Trang

Cô ThS. Trần Kiều Nhi

Thầy ThS. Cao Tấn Nho

|