Chức năng - nhiệm vụ của Phòng QHHT&NCPT

Phòng QHHT & NCPT | 01/03/2016
Trích điều 24 của Quyết định số 1950/QĐ-GDĐT-TC, ngày 23/11/2015 của Sở GD&ĐT TP.HCM, V/v phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh