Chức năng - nhiệm vụ của Phòng QHHT&NCPT

Phòng QHHT & NCPT | 01/03/2016
Trích điều 24 của Quyết định số 1950/QĐ-GDĐT-TC, ngày 23/11/2015 của Sở GD&ĐT TP.HCM, V/v phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh

Nhân sự Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển

Phòng QHHT & NCPT | 02/11/2015
Nhân sự của Phòng QHHT&NCPT cập nhật đến ngày 17/07/2018