Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin (CNTT)

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 30/05/2019
Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin (CNTT)

Ngành Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm

Khoa Công nghệ thông tin | 28/02/2021
Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-Ứng dụng phần mềm có kiến thức chuyên sâu về công nghệ PHP hoặc .NET, có kỹ năng lập trình tốt trên ngôn ngữ C#, PHP, có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành, có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phần mềm để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án nhỏ để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Ngành Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin | 28/02/2021
Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có kiến thức chuyên sâu về mạng máy tính, có kỹ năng quản trị mạng tốt trên một trong hai nền tảng Windows hoặc Linux, có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành, có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án nhỏ để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT.