Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới Quý 01/2020 cập nhật ngày 10/03/2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện | 17/03/2020
|

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

   

Nhan đề: Bài giảng quản trị rủi ro (Tái bản lần thứ nhất)

Tác giả: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 251tr

 

Nhan đề: Giáo trình quản trị tác nghiệp

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 643tr

 

Nhan đề: Giáo trình quản trị marketing (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung)

Tác giả: PGS.TS. Trương Đình Chiến

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân 

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 846tr

 

Nhan đề: Giáo trình hành vi tổ chức (Tái bản lần thứ nhất)

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thúy Hương

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân 

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 846tr

 

Nhan đề: Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tác giả: TS. Phạm Thị Hồng Yến (chủ biên)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 383tr

 

Nhan đề: Branding 4.0

Tác giả: Philip Kotler (Linh Vũ dịch)

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 430tr

 

Nhan đề: Quản trị chất lượng toàn diện TQM & nhóm chất lượng

Tác giả: TS. Đinh Bá Hùng Anh (chủ biên)

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp.HCM

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 335tr

 

Nhan đề: Quản lý chuỗi cung ứng for dummies

Tác giả: Daniel Stanton (Khánh Trang dịch)

Nhà xuất bản: Công thương

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 470tr

 

Nhan đề: Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng

Tác giả: ThS. Đoàn Chí Thiện

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 110tr

 

Nhan đề: Tiếp thị 4.0 dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Tác giả: Philip Kotler

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 262tr

 

Nhan đề: Bán mà như không: marketing thực chiến trong thời 4.0

Tác giả: Harry Beckwith (Đặng Thùy dịch)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 355tr

 

Nhan đề: Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng

Tác giả: Michael H. Hugos (Phan Đình Mạnh dịch)

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 438tr

 

Nhan đề: Personal Financial Planning

Tác giả: Billingsley, Gitman, Joehnk

Nhà xuất bản: Cengage Learning

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 662tr

 

Nhan đề: Quản trị học tóm tắt lý thuyết & câu hỏi trắc nghiệm

Tác giả: Trần Đăng Khoa (chủ biên)

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp. HCM

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 419tr

 

Nhan đề: Quản trị chiến lược

Tác giả: TS. Trần Đăng Khoa, TS. Hoàng Lâm Tịnh

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp. HCM

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 549tr

 

Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp Corporate finance

Tác giả: Stephen A. Ross

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp.HCM

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 1095tr

 

|