Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới Quý 02/2020 cập nhật ngày 30/06/2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện | 31/07/2020
|

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

Nhan đề: Luật bảo hiểm xã hội và các chính sách mới về bảo hiểm năm 2020

Tác giả: Vũ Thị Tươi

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 399tr

 
 

Nhan đề: Bộ luật lao động năm 2019 - Những quy định mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội dành cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp.

Tác giả: Vũ Thiên Bình

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 400tr

 

Nhan đề: Luật tố cáo được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (Hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019), Luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Tác giả: Quý Lâm

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 383tr

 

Nhan đề: Cẩm nang công tác giáo dục mầm non - tiểu học Luật trẻ em 2016 mức xử phạt vi phạm hành chính & những biện pháp phòng chống bạo hành, xâm hại đối với trẻ em

Tác giả: Hữu Đại - Vũ Tươi

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 363tr

 

Nhan đề: Incoterms 2020 quy tắc của IIC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa (song ngữ Anh - Việt) có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và các văn bản mới nhất về kiểm tra giám sát hải quan, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhaapk khẩu

Tác giả: Vũ Thu Phương

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 487tr

 

Nhan đề: Giáo trình Android, giáo trình danh cho bậc đại học ngành công nghệ thông tin

Tác giả: Lê Hoàng Sơn - Nguyễn Thọ Thông

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 128tr

 

Nhan đề: Giáo trình C++  & Lập trình hướng đối tượng

Tác giả: GS.Phạm Văn Ất

Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 482tr

 

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật lập trinh C căn bản & nâng cao

Tác giả: GS.Phạm Văn Ất

Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 430tr

 

Nhan đề: Giáo trình Coreldraw X&, X8 & X9

Tác giả: Phạm Quang Hiển

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 351tr

 

Nhan đề: Arduino và lập trình IOT 

Tác giả: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 455tr

 

Nhan đề: Hướng dẫn lập trình quản lý với microsoft access

Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 400tr

 

Nhan đề: Lập trình windows form và web form với C#

Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 432tr

 

Nhan đề: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh

Tác giả: David R.Anderson

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp.HCM

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 892tr

 

Nhan đề: Tài chính hành vi nhầ đầu tư doanh nghiệp thị trường

Tác giả: H.Kent Baker, John R.Nofsinger

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp.HCM

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 1129tr

 

Nhan đề: Hành trang lập trình những kỹ năng lập trình viên chuyên nghiệp cần có

Tác giả: Vũ Công Tấn Tài

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 290tr

 

Nhan đề: Thuật thuyết trình

Tác giả: Harry Key

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 269tr

 

Nhan đề: Đi học như đi chơi

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 179tr

   

 

|