Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới quý 03/2020 ngày 31/08/2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện | 31/08/2020
|

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

 

Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung

Nhà xuất bản: ĐH QGHN

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 304tr

 
   

Nhan đề: Luật Doanh nghiệp Việt Nam 

Tác giả: Phạm Hoài Huấn

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 472tr

   

Nhan đề: Luật Thanh tra

Tác giả: Vũ Tươi

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 399tr

   

Nhan đề: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Vũ Duy Hào

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 425tr

   

Nhan đề: Nghiệp vụ Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 405tr

   

Nhan đề: Bộ tạp quán quốc tế về L/C

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 277tr

Nhan đề: 22 phương pháp giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập

Tác giả: Ngô Quỳnh Trang

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 187tr

Nhan đề: Luật cạnh tranh và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả: Hội Luật gia Việt Nam

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 186tr

Nhan đề: Hệ thông văn bản quy phạm pháp luật. Trích văn bản quy phạm pháp luật về Hôn Nhân và Gia đình

Tác giả: Lê Thị Mận

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 423tr

   

 

 

|