Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới Quý 2/2019 cập nhật ngày 19/04/2019

Trung tâm Thông tin - Thư viện | 19/04/2019
|

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

Nhan đề: Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung Đại

Tác giả: TS.Huỳnh Công Bá

Nhà xuất bản: Thuận Hoá

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 1194tr - 28cm

Nhan đề: Di Sản Văn Hoá Việt Nam Dưới Góc Nhìn Lịch Sử

Tác giả: Phan Huy Lê

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 1031tr - 24cm + bảng đồ

 

Nhan đề: Lịch Sử & Văn Hoá Việt Nam Tiếp Cận Bộ Phận

Tác giả: Phan Huy Lê

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 1050tr - 24cm

 

Nhan đề: Lịch Sử Và Văn Hoá Tiếp Cận Đa Chiều Liên Ngành

Tác giả: Nguyễn Văn Kim - Phạm Hồng Tung

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 623tr - 24cm

 

Nhan đề: Một Số Vấn Đề Về Dân Tộc Học Việt Nam

Tác giả: Phan Hữu Dật

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 495tr - 24cm

 

Nhan đề: Lịch Sử Việt Nam Truyền Thống Và Hiện Đại

Tác giả: Vũ Minh Giang

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 552tr - 24cm

 

Nhan đề: Thuỷ Hải Chiến Việt Nam

Tác giả: Cao Văn Liên

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 308tr - 24cm

 

Nhan đề: Các Nền Văn Minh Cổ Trên Thế Giới Và Việt Nam

Tác giả: Nguyễ Thu Phương

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 202tr - 21cm

 

Nhan đề: Cội Nguồn Và Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam

Tác giả:TS. Huỳnh Bá Công

Nhà xuất bản: Thuận Hoá

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 422tr - 24cm

 

Nhan đề: Việt Nam Những Thời Khắc Lịch Sử Những Sự Kiện Trọng Đại

Tác giả: Đặng Viết Thuỷ

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 371tr - 21cm

 

Nhan đề: Hoàng Đế Quang Trung NHà Quân Sự Kiệt Xuất Danh Tướng Bách Chiến Bách Thắng

Tác giả: Đặng Viết Thuỷ

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 292tr - 21cm

 

Nhan đề: Biển Đảo Việt Nam Một Số Vấn Đề Văn Hoá, Quản Lý Và Bảo Vệ

Tác giả: Lê Thái Dũng

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 328tr - 21cm

 

Nhan đề: Một Số Vấn Đề Văn Hoá Du Lịch Việt Nam

Tác giả: Võ Văn Thành

Nhà xuất bản: Văn Hoà - Văn Nghệ

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 370tr - 21cm

 

Nhan đề: Văn Hoá Làng Ở Việt Nam

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

Nhà xuất bản: Văn Hoá Dân Tộ

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 464tr - 21cm

 

Nhan đề: Tống Duy Tân Cuộc Đời Sự Nghiệp và Những Trang Viết về Sỹ Phu Yêu Nước

Tác giả: Hoành Huyênh

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 192tr - 21cm

   

 

 

|