Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới Quý 2/2019 cập nhật ngày 20/06/2019

Trung tâm Thông tin - Thư viện | 24/06/2019
|

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

Nhan đề: Cẩm nang hướng dẫn du lịch Việt Nam

Tác giả: Như Quỳnh - Như Hoa (Biên soạn)

Nhà xuất bản: Thế Giới

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 398tr

 

Nhan đề: Bàn về văn hoá du lịch

Tác giả: Phan Huy Xu - Võ Văn Thành

Nhà xuất bản: Tổng Hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 335tr

 

Nhan đề: Sơn Nam theo chân người tình một mảnh tình riêng

Tác giả: Sơn Nam

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 261tr

 

Nhan đề: Sơn Nam đình miễu & lễ hội dân gian miền nam

Tác giả: Sơn Nam

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 360tr

 

Nhan đề: Địa lý kinh tế - xã hội Châu Âu

Tác giả: Bùi Thị Hải Yến (chủ biên)

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 327tr

 

Nhan đề: Không gian văn hoá nguyên thuỷ nhìn theo lý thuyết chức năng

Tác giả: Robert Lowie

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 503tr

 

Nhan đề: Các mô thức văn hoá

Tác giả: Ruth Benedict

Nhà xuất bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 321tr

 

Nhan đề: Văn hoá Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hoá

Tác giả: Đỗ Lai Thuý

Nhà xuất bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 367tr

 

Nhan đề: Địa lí du lịch cơ sơ lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Minh Tuệ - TS.Vũ Đình Hoà (đồng chủ biên)

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 543tr

 

Nhan đề: Văn hoá du lịch

Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 557tr

 

Nhan đề: Người Bình Xuyên

Tác giả: Nguyên Hùng

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 479tr

   

Nhan đề: Quy tắc ứng xử & nghệ thuật giao tiếp nơi công sở

Tác giả: Vũ Thu Phương

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 383tr

 

|
Ý kiến bạn đọc