Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới Quý 4/2018 cập nhật ngày 17/12/2018

Trung tâm Thông tin - Thư viện | 17/12/2018
|

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

Nhan đề: Nhà lãnh đạo dám cho đi

Tác giả: Bob Burg & John David Mann (Thiên Khôi dịch)

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 227 trang

 

   

Nhan đề: Người dám cho đi bán được nhiều hơn

Tác giả: Bob Burg & John David Mann (Thiên Khôi dịch)

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 257 trang

   

Nhan đề: Triết lý làm giàu của người Do Thái

Tác giả: Nhậm Học Minh (Thanh Khang - Thanh Nhân dịch)

Nhà xuất bản: Thanh Hoá

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 342 trang

   

Nhan đề: Chiến lược gọi vốn cộng đồng

Tác giả: Jamey Stegmaier (Trần Minh Tuấn dịch)

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 291 trang

   

Nhan đề: Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dược (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp.HCM

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 247 trang

   

Nhan đề: Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Tác giả: Anol Bhattacherjee (Đỗ Minh Hùng, Trần Quang Thái dịch)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 251 trang

   

Nhan đề: Thống kê ứng dụng trong kinh tế & kinh doanh

Tác giả: Hoàng Trọng, Chung Nguyễn Mộng Ngọc

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp.HCM

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 480 trang

   

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế

Tác giả: Hà Văn Sơn (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 383 trang

   

Nhan đề: Giáo trình phương pháp thu thập và xử lý thông tin định tính

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 106 trang

   

Nhan đề: Cơ hội khởi nghiệp

Tác giả: Sean Wise & Brad Feld (Minh Nhật dịch)

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 322 trang

   

Nhan đề: Tư duy khởi nghiệp

Tác giả: Joel Comm & John Rampton (Hà Tiến Hưng dịch)

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 362 trang

   

Nhan đề: Startup Journey

Tác giả: Ngô Minh Hải, Đoàn Đức Minh, Lý Đình Quân, Ngô Công Trường

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 311 trang

Nhan đề: Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao

Tác giả: Trần Thế Vinh (Tuyển chọn và hệ thống)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 406 trang

 

Nhan đề: Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017)

Tác giả: Ts.Trần Văn Biên - Ts.Lê Quang Thành (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 462 trang

 

Nhan đề: Giáo trình luật thương mại quốc tế (Tái bản lần thứ 2)

Tác giả: PGS.TS.Trần Văn Nam (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 567 trang

 

Nhan đề: Quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Dung

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 587 trang

 

Nhan đề: Quản lý tính sáng tạo & đổi mới

Tác giả: Trần Thị Bích Nga - Phạm Ngọc Sáu (Biên dịch)

Nhà xuất bản: 

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 191 trang

 

Nhan đề: Cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh

Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 227 trang

 

 

|