Giới thiệu

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Đảng bộ | 09/11/2017
|

Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 theo Quyết định số 44-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 3 năm 2016, trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn y danh sách ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Khê Văn Mạnh - Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng

Email: manhkv@kthcm.edu.vn

Phụ trách chung toàn Đảng bộ

 

2. Đồng chí Phạm Hùng Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ - Bí thư Chi bộ 3 - Trưởng khoa Khoa học Cơ bản

Email: dungph@kthcm.edu.vn

Phụ trách Công tác Kiểm tra giám sát, Phụ trách Công tác Đảng vụ, Quản lý văn phòng Đảng ủy, Phụ trách hoạt động của Chi bộ 3

 

3. Đồng chí Trần Văn Tú - Đảng ủy viên - Hiệu trưởng

Email: tutv@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác Dân vận

 

4. Đồng chí Võ Thị Khánh Vân - Đảng ủy viên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị

Email: vanvtk@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác tổ chức Đảng, Phụ trách hoạt động của Chi bộ 5

 

5. Đồng chí Phan Nguyễn Mai Trang - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 2 - Phó trưởng Khoa Quản trị - Kinh doanh

Email: trangpnm@kthcm.edu.vn

Phụ trách công tác Tuyên giáo, Phụ trách Công tác Thanh niên, Phụ trách hoạt động của Chi bộ 2

 

6. Đồng chí Lý Tiến – Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 4 - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên

Email: tienl@kthcm.edu.vn

Phụ trách hoạt động của Chi bộ 4

 

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ 2 - Chủ tịch Công đoàn – Trưởng khoa Ngoại ngữ

Email: xuannt@kthcm.edu.vn

Phụ trách hoạt động Công đoàn

-----------------------------------------------------------------------

Tổng số đảng viên: 55 đồng chí (tính đến tháng 03/2021). Trong đó về cơ cấu chia thành 5 Chi bộ trực thuộc, gồm:

Chi bộ 1

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Bí thư Chi bộ 1 - Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán

Email: hantt@kthcm.edu.vn

 

Chi bộ 2

Đồng chí Phan Nguyễn Mai Trang - Bí thư Chi bộ 2 - Phó trưởng Khoa Quản trị - Kinh doanh

Email: trangpnm@kthcm.edu.vn

 

Chi bộ 3

 Đồng chí Phạm Hùng Dũng – Bí thư Chi bộ 3 - Trưởng khoa Khoa học Cơ bản

Email: dungph@kthcm.edu.vn

 

Chi bộ 4

Đồng chí Lý Tiến – Bí thư Chi bộ 4 - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên

Email: tienl@kthcm.edu.vn

 

Chi bộ 5

Đồng chí Trần Thị Vân Anh – Bí thư Chi bộ 5 - Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng

Email: anhttv@kthcm.edu.vn

 

|