Giới thiệu

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Đảng bộ | 09/11/2017
|

Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020) được thành lập vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 theo Quyết định số 44-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 3 năm 2016, trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn y danh sách ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các đồng chí sau:

Đồng chí Lâm Văn Quản - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo
Bí thư Đảng bộ
Hiệu trưởng Nhà trường
Email: quanlv@kthcm.edu.vn

   
   

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đảng ủy viên phụ trách công tác Dân vận
Phó Hiệu trưởng Nhà trường
Email: tamnt@kthcm.edu.vn

Đồng chí Phạm Hùng Dũng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Giáo dục Chính trị và Pháp luật
Email: dungph@kthcm.edu.vn

Đồng chí Võ Thị Khánh Vân
Đảng ủy viên phụ trách công tác Đảng vụ
Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
Email: vanvtk@kthcm.edu.vn

Đồng chí Phan Nguyễn Mai Trang
Đảng ủy viên phụ trách công tácThanh niên
Phó Trưởng khoa Thương mại - Du lịch
Email: trangpnm@kthcm.edu.vn


Tổng số đảng viên: 49 đồng chí (tính đến tháng 11/2017)
Trong đó:
- Về cơ cấu: chia thành 5 Chi bộ trực thuộc, gồm:

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà
Bí thư Chi bộ 1- Kế toán Đảng
Phó trưởng Khoa Tài chính - Kế toán
Email: hantt@kthcm.edu.vn
   
Đồng chí Lê Phước Toàn
Bí thư Chi bộ 3
Giảng viên Khoa Cơ bản
Email: toanlp@kthcm.edu.vn
Đồng chí Lý Tiến
Bí thư Chi bộ 4
Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Email: tienl@kthcm.edu.vn
Đồng chí Nguyễn Hồng Phi
Bí thư Chi bộ 5
Phó Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng
Email: phinh@kthcm.edu.vn

 

|