Giới thiệu

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ | 09/11/2017
|
 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhiệm kỳ 2020 - 2025
***
 
 
ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN TÚ
Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường
 
 
 
ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG DŨNG
Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
 
 
 
ĐỒNG CHÍ VÕ THỊ KHÁNH VÂN
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Phó Hiệu trưởng Nhà trường
 
 
 
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐẶNG AN LONG
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Phó Hiệu trưởng Nhà trường
 
  
ĐỒNG CHÍ LÝ TIẾN
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
Trưởng phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển
 
 
  
ĐỒNG CHÍ PHAN NGUYỄN MAI TRANG
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
Phó Trưởng khoa Quản trị - Kinh doanh
 
 
 
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH XUÂN
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
 
 -----------------------------------------------------------------------

Tổng số đảng viên: 59 đồng chí (tính đến ngày 01/02/2023).
Trong đó về cơ cấu chia thành 5 Chi bộ trực thuộc, gồm:

 ĐỒNG CHÍ LÊ PHAN VĨNH LỘC
Bí thư Chi bộ 1
Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng

 

ĐỒNG CHÍ PHAN NGUYỄN MAI TRANG
Bí thư Chi bộ 2
Phó trưởng Khoa Quản trị - Kinh doanh

 

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ LAN ANH
Bí thư Chi bộ 3
Phó Trưởng khoa Quản lý và điều hành hoạt động khoa Khoa học Cơ bản 

 

ĐỒNG CHÍ LÝ TIẾN
Bí thư Chi bộ 4
Trưởng phòng Quan hệ Hợp tác - Nghiên cứu phát triển

 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Bí thư Chi bộ 5
Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán

 

|