Giới thiệu

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ | 09/11/2017
|

 

STT   Chức danh
Nhiệm vụ
2

Đồng chí Phạm Hùng Dũng

 Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản

 Phụ trách Công tác Kiểm tra giám sát

 Phụ trách Công tác Đảng vụ

 Quản lý văn phòng Đảng ủy

3

Đồng chí Trần Văn Tú

 Đảng ủy viên, Hiệu trưởng  Phụ trách công tác Dân vận
4

Đồng chí Võ Thị Khánh Vân

 Đảng ủy viên,
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 Phụ trách công tác tổ chức Đảng

5

Đồng chí Phan Nguyễn Mai Trang

 Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, 
Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh

 Phụ trách công tác Tuyên giáo

 Phụ trách Công tác Thanh niên

 Phụ trách hoạt động của Chi bộ 2

6

Đồng chí Lý Tiến

 Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4,
Trưởng phòng Quan hệ hợp tác
- Nghiên cứu phát triển
 Phụ trách hoạt động của Chi bộ 4
7

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân

 Đảng ủy viên, 
Trưởng khoa Ngoại ngữ
 Phụ trách hoạt động Công đoàn

 

 -----------------------------------------------------------------------

Tổng số đảng viên: 55 đồng chí (tính đến tháng 03/2021). Trong đó về cơ cấu chia thành 5 Chi bộ trực thuộc, gồm:

 Chi bộ 1

 Đồng chí Lê Phan Vĩnh Lộc – Bí thư Chi bộ 1 – Phó Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng

 

Chi bộ 2

Đồng chí Phan Nguyễn Mai Trang - Bí thư Chi bộ 2 - Phó trưởng Khoa Quản trị - Kinh doanh

 

Chi bộ 3

 Đồng chí Đỗ Thị Lan Anh – Bí thư Chi bộ 3 - Tổ trưởng bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản

 

Chi bộ 4

Đồng chí Lý Tiến – Bí thư Chi bộ 4 - Trưởng phòng Quan hệ Hợp tác - Nghiên cứu phát triển

 

Chi bộ 5

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Bí thư Chi bộ 5 - Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán

 

|