Giới thiệu

Đoàn Thanh Niên

Đoàn Thanh niên | 31/03/2016
|

Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và nhiệt huyết với những hoạt động thiết thực, bổ ích dành cho Học sinh - Sinh viên.

Mail liên hệ: vanthudoantruong@gmail.com

SĐT: 08 3832 2826.

|