Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật | 29/11/2016
|

 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt –Nhật Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM

Việt Nam- Japan cultural exchange center 

日越文化交流センター

 

          Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật ngày càng cao của học sinh sinh vin (HSSV) . Tháng 10 năm 2016 Trung tâm giao lưu văn hóa Việt –Nhật Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM được thành lập, với mục đích để hỗ trợ cho người học được thuận lợi trong việc học tiếng cũng như có thêm kiến thức, sự hiểu biết về văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản .

       1. Chức năng:

      -  Trung tâm phối hợp với các Doanh nghiệp, cơ sở Giáo dục trong và ngoài nước tổ chức đào tạo tiếng Nhật với phương châm
"Tiếng Nhật dành cho mọi người”.

     - Tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng mềm, kỹ năng sống) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực phù hợp với sự phát triển về kinh tế - văn hóa hiện nay .

-          Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam – Nhật Bản .

-         Giới thiệu việc làm cho học viên sau khi hoàn thành khóa học Tiếng Nhật mong muốn làm việc tại các Công ty trong nước cũng như tiếp tục học tập – làm việc tại Nhật Bản theo khả năng và lĩnh vực chuyên môn.

     

 2. Nhiệm vụ:

    -  Xây dựng kế hoạch hoạt động từng học kỳ, năm học, các chuyên đề cụ thể hợp với chiến lược phát triển chung của Nhà trường.

    -  Xây dựng kế hoạch về đầu tư, phát triển cơ sở vật chất , bộ máy nhân sự để đảm bảo điều kiện cho các hoạt động diễn ra thường xuyên.

-          Tổ chức và quản lý các hoạt động giao lưu văn hóa Việt –Nhật, phát triển các nhân tố tích cực trong HSSV, giúp người học có điều

kiện phát huy năng khiếu, định hướng phát triển năng lực trong tương lai .

    -  Hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường, định hướng phát triển nghề nghiệp cho HSSV.

    -  Thực hiện các chương trình đưa HSSV giao lưu, học tập thực tế, tham quan các doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang hoạt động trên địa bàn TPHCM.

    -  Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác về hướng dẫn tổ chức và quản lý hoạt động CLB Tiếng Nhật cho HSSV.

        -  Các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

   Mail của Trung tâm : ttglvhViet_Nhat@kthcm.edu.vn, số điện thoại: (08).38336547.

 

 

 

 

 

|