Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin (CNTT)

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 30/05/2019
|

< < < Chúc mừng năm mới 2021 - Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin < < <

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) là một khoa chuyên môn độc lập, đào tạo ngành CNTTngành CNTT (Ứng dụng phần mềm). Nhiệm vụ của khoa là đào tạo ra những sinh viên công nghệ thông tin chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó khoa cũng phụ trách giảng dạy kỹ năng Tin học văn phòng căn bản, kỹ năng xử lý dữ liệu nâng cao cùng với các kỹ năng xử lý văn bản ở cấp độ chuyên gia, ngoài ra Khoa còn giảng dạy các môn Tin học chuyên ngành cho các ngành đào tạo khác. Nhiệm vụ đào tạo của Khoa là hướng đến là chuẩn hóa kỹ năng tin học cho toàn bộ học sinh, sinh viên trong nhà trường.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Năm 1989: Tổ Tin học được hình thành với 3 thành viên với chức năng giảng dạy Tin học cho các ngành đào tạo khác trong nhà trường.
 • Tháng 11/2020: Trên cơ sở phát triển từ Tổ Tin học, Khoa CNTT chính thức thành lập với 10 thành viên, là một khoa chuyên môn độc lập đào tạo ngành CNTT và giảng dạy Tin học cho các ngành đào tạo khác.
 • Từ 2020 cho đến nay: Khoa Tin học không ngừng phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, thể hiện ưu thế là một khoa năng động của trường.

CƠ CẤU NHÂN SỰ HIỆN TẠI

Quản lý khoa

 • Phó trưởng khoa: Th.S Đào Quốc Phương
 • Tổ trưởng tổ bộ môn chuyên ngành: Th.S Nguyễn Văn Tú
 • Tổ trưởng tổ bộ môn cơ sở: Th.S Nguyễn Thị Phương Thùy
 • Thư ký khoa: CN. Nguyễn Quang Trọng Anh
 • Fanpage của khoa: https://tinyurl.com/khoacntthce

Tổ bộ môn cơ sở

 • Nhân sự: Th.S Nguyễn Thị Phương Thùy (Tổ trưởng), Th.S Trương Châu, Th.S Kiều Tất Thắng, Th.S Nguyễn Tường Nam. Tổ bộ môn cơ sở phụ trách môn Tin học và các môn thuộc nhóm cơ sở ngành.
STT HO TÊN GIẢNG VIÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU   WEBSITE
1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Tổ trưởng Thạc sỹ

- Hệ thống thông tin
- Lập trình Windows
- Ngôn ngữ C++

 
2 TRƯƠNG CHÂU Giảng viên Thạc sỹ - Hệ thống thông tin
- Lập trình phần mềm nhân sự
 
3 KIỀU TẤT THẮNG Giảng viên Thạc sỹ - Hệ thống thông tin
- Lập trình Windows
- Lập trình phần mềm kế toán
 
4 NGUYỄN TƯỜNG NAM Giảng viên Thạc sỹ - Hệ thống thông tin
- Quản trị Cơ sở dữ liệu
- Lập trình Windows
 

Tổ bộ môn chuyên ngành

 • Nhân sự: Th.S Nguyễn Văn Tú (Tổ trưởng), Th.S Đào Quốc Phương, Th.S Nguyễn Hải Triều, Th.S Hồ Thị Thanh Nga, CN. Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ. Tổ bộ môn chuyên ngành phụ trách các môn học về lĩnh vực chuyên sâu về quản trị mạng trên hệ điều hành WINDOWS và LINUX, quản trị CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN, lập trình trên THIẾT BỊ DI ĐỘNG, thiết kế xây dựng HỆ THỐNG MẠNG KHÔNG DÂY, tư vấn các vấn đề về BẢO MẬT và xây dựng TƯỜNG LỬA cho doanh nghiệp,...
STT HO TÊN GIẢNG VIÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU   WEBSITE
1 NGUYỄN VĂN TÚ Tổ trưởng Thạc sỹ

- Hệ thống thông tin
- Quản trị mạng
- Xây dựng tường lửa

 

2 ĐÀO QUỐC PHƯƠNG Phó Trưởng khoa Thạc sỹ - Hệ thống thông tin
- Lập trình mobile
- Quản trị mạng
- Bảo mật
http://daoquocphuong.tk 
3 NGUYỄN HẢI TRIỀU Giảng viên Thạc sỹ - Hệ thống thông tin
- Quản trị mạng
- Thiết kế mạng, bảo mật
 
4 HỒ THỊ THANH NGA Giảng viên Thạc sỹ - Hệ thống thông tin
- Quản trị Cơ sở dữ liệu
- Lập trình Windows
- Ứng dụng các mã nguồn mở
 
5 NGUYỄN HOÀNG SƠN VĨ Giảng viên Cử nhân - Đồ hoạ
- Kỹ xảo dựng phim
- Tư duy thiết kế
 

DẤU ẤN VÀ THÀNH TỰU

 • Từ khi thành lập vào năm 2020, Khoa CNTT luôn chú trọng vào việc phát triển chất lượng đội ngũ nhà giáo. 100% nhà giáo đều đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và thường xuyên chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại. Đội ngũ nhà giáo khoa CNTT liên tục nhiều năm đạt giải cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp toàn quốc: 01 giải nhì cấp thành phố, 01 giải nhì cấp toàn quốc. 
 • Sinh viên khoa CNTT luôn thể hiện tính năng động, tự tin, sáng tạo trong các hoạt động phong trào và là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động trao đổi học thuật và giao lưu quốc tế của nhà trường. Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau và được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.
 • Tập thể khoa CNTT liên tục nhiều năm đạt tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc và nhiều thành tích khen thưởng khác.
|