Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Khoa học Cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản | 01/08/2015
|

1. Lược sử hình thành:

Khoa Cơ bản – Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 2013 theo quyết định 295/QĐ–CĐKT trên cơ sở sát nhập Tổ Tin học, bộ môn Thống kê thuộc Khoa Quản trị Kinh Doanh.

2. Nhiệm vụ chức năng: 

Hiện nay khoa Cơ bản được phân công giảng dạy 2 học phần về Tin học, Toán, Thống kê trong chương trình đào tạo thuộc mục tiêu đào tạo của trường.

BỘ MÔN THỐNG KÊ
1 Nguyên lý thống kê
2 Thống kê doanh nghiệp
3 Thống kê kinh doanh
4 Phân tích hoạt động kinh doanh
5 Thống kê ngoại thương
BỘ MÔN TIN HỌC
1 Tin học đại cương
2 TH ứng dụng trong kinh doanh
3 TH quản trị trên máy
4 Hệ thống thông tin quản lý
5 Thương mại điện tử
6 Hệ QT CSDL trong kế toán
7 Tin học căn bản
   
BỘ MÔN TOÁN
1 Toán cao cấp
2 Toán kinh tế
3 Logic học đại cương

 

3. Đội ngũ giảng viên và cơ cấu tổ chức:

Các giảng viên trong khoa đều đạt chuẩn giảng viên về chuyên môn và sư phạm, có lòng yêu nghề, gắn bó với nhà trường trong 25 năm qua.

Giảng viên dạy giỏi TCCN toàn quốc:

Thầy Đào Quốc Phương (2012).

11 giảng viên có trình độ thạc sĩ

 

|