Giới thiệu

Giới thiệu khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ | 07/08/2015
|

KHOA NGOẠI NGỮ


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Khoa Ngoại Ngữ được phát triển từ Tổ Ngoại Ngữ (2005) và chính thức là một Khoa chuyên môn độc lập từ năm 2008. Khoa Ngoại Ngữ là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các chức năng - nhiệm vụ sau đây:

1. Quản lý Giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm:

  • i   Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học;
  • i   Xây dựng đề án, biên soạn tài liệu; giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường;
  • i   Giảng dạy chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, Anh văn cơ bản và Anh văn chuyên ngành của các chuyên ngành đào tạo khác của nhà trường;
  • i   Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

4. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm chuyên ngành, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu Khoa học của Khoa, gắn với đào tạo nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. 


VĂN PHÒNG KHOA

Điện thoại: (028) 39.381.995

E-mail: khoangoaingu@kthcm.edu.vn

Giờ làm việc:

Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

 


QUẢN LÝ KHOA

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Thạc sỹ Nguyễn Khoa Hồng Minh

* minhnkh@kthcm.edu.vn

Trưởng khoa

02

Thạc sỹ Nguyễn Thanh Xuân

* xuannt@kthcm.edu.vn

Phó Trưởng khoa

03

Thạc sỹ Nguyễn Thị Nhật Lệ

* lentn@kthcm.edu.vn

Tổ trưởng Bộ môn AVCB

04

Thạc sỹ Trần Thị Hồng Thi

* thitth@kthcm.edu.vn

Tổ trưởng Bộ môn AVCN


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổ Anh văn Căn bản

Tổ Anh văn Chuyên ngành

Cô Nguyễn Thị Nhật Lệ

Cô Nguyễn Thanh Xuân

Thầy Trần Đình Khoa

Cô Trần Thị Oanh Đào

Thầy Nguyễn Đình Thao

Cô Vũ Hoàng Giang

Cô Trần Thị Hồng Thi

Cô Nguyễn Khoa Hồng Minh

Cô Đỗ Ngọc Quỳnh

Cô Bùi Thị Thanh Thảo

Cô Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Cô Vũ Mai Phương

|