Giới thiệu

Giới thiệu Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo | 11/07/2015
|

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: (028)38322825; (028)38337085

Email: phongdaotao@kthcm.edu.vn

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy

  • Buổi sáng: Từ 7g00 đến 11g30
  • Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g30

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

Nhân sự Phòng Đào tạo gồm 13 viên chức, trong đó có 1 trưởng phòng, 3 phó phòng và 9 chuyên viên, được chia làm 4 bộ phận:

  • Bộ phận tuyển sinh
  • Bộ phận học vụ
  • Bộ phận khảo thí
  • Bộ phận đảm bảo chất lượng

 

Stt Học vị - Họ tên Chức vụ Email
1. ThS.Hồ Nguyễn Cúc Phương Trưởng phòng phuonghnc@kthcm.edu.vn
2. ThS.Lê Thanh Đức Phó Trưởng phòng duclt@kthcm.edu.vn
3. ThS.Tô Minh Hải Phó Trưởng phòng haitm@kthcm.edu.vn
4. ThS.Nguyễn Thụy Vương Khanh Phó Trưởng phòng khanhntv@kthcm.edu.vn
5. ThS.Lê Vũ Khắc Đạt Chuyên viên datlvk@kthcm.edu.vn
6. Trần Hồng Hậu Chuyên viên hauth@kthcm.edu.vn
7. Phạm Nguyễn Trà My Chuyên viên mypnt@kthcm.edu.vn
8. ThS.Danh Ni Chuyên viên nid@kthcm.edu.vn
9. Trần Thị Bích Ngọc Chuyên viên ngocttb@kthcm.edu.vn
10. Trương Minh Thiện  Chuyên viên thientm@kthcm.edu.vn
11. ThS.Lê Thị Trang Chuyên viên tranglt@kthcm.edu.vn
12. Quan Đại Trí Chuyên viên triqd@kthcm.edu.vn
13. Trần Lâm Phương Uyên Chuyên viên uyentlp@kthcm.edu.vn
|