Giới thiệu

Giới thiệu Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo | 11/07/2015
|

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: (028)38322825; (028)38337085

Email: phongdaotao@kthcm.edu.vn

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ các ngày Lễ, Tết)

  • Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

Thời gian phát bằng tốt nghiệp: Thứ tư và thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết)

  • Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO

  • ThS. Hồ Nguyễn Cúc Phương - Trưởng phòng

  • ThS. Lê Thanh Đức - Phó Trưởng phòng

  • ThS. Nguyễn Thụy Vương Khanh - Phó Trưởng phòng

|