Giới thiệu

Giới thiệu Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo | 11/07/2015
|

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: (028)38322825; (028)38337085

Email: phongdaotao@kthcm.edu.vn

Địa chỉ (Cơ sở 3): 15 Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ các ngày Lễ, Tết)

  • Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

Stt Học vị - Họ tên Chức vụ/Chức danh Nhiệm vụ
1. ThS. Hồ Nguyễn Cúc Phương Trưởng phòng Quản lý chung
2. ThS. Đào Văn Đạt Phó Trưởng phòng Quản lý Bộ phận Học vụ
3. ThS. Lê Thanh Đức Phó Trưởng phòng Quản lý Bộ phận Khảo thí
4. ThS. Lê Vũ Khắc Đạt Chuyên viên  
5. Trần Hồng Hậu Chuyên viên  
6. Phạm Nguyễn Trà My Chuyên viên  
7. ThS. Nguyễn Tường Nam Giảng viên  
8. ThS. Hồ Thị Thanh Nga Giảng viên  
9. ThS. Danh Ni Chuyên viên  
10. Trương Minh Thiện  Chuyên viên  
11. ThS. Lê Thị Trang Chuyên viên  
12. Quan Đại Trí Chuyên viên  
13. Lê Thị Ngọc Uyên Chuyên viên  
|