Giới thiệu

Giới thiệu sơ lược về Khoa Thương mại - Du lịch

Khoa Thương mại Du lịch | 23/07/2015
|
 
 

Khoa Thương mại - Du lịch (TMDL) được hình thành từ những ngày đầu thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ Giảng viên có Trình độ chuyên môn cao (Được đào tạo trong và ngoài nước), năng động, sáng tạo, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý. Khoa đã đào tạo thành công nhiều thế hệ Sinh viên - Học sinh ưu tú góp phần vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Khoa luôn phấn đấu cùng Nhà trường phát triển vượt bậc hơn nữa trong nhiều mặt, góp sức cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác trong cả nước.

Khoa TMDL có chức năng, nhiệm vụ sau:

Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị.

- Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; Quản lý công tác chuyên môn và quản lý Sinh viên - Học sinh thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

 Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết kỹ năng, kỹ xảo của học sinh, sinh viên.

- Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao.

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng Chuyên ngành trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

Sau đây, Khoa TMDL giới thiệu sơ lược về các Ngành đào tạo và Nhân sự hiện tại:

I. TRÌNH ĐỘ VÀ NGÀNH HỌC

CAO ĐẲNG

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

TRUNG CẤP

1. Kinh doanh quốc tế

2. Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Kinh doanh xuất nhập khẩu

2. Kinh doanh thương mại và dịch vụ

3. Dịch vụ Logistics

4. Hướng dẫn du lịch

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

- Ngành: KINH DOANH QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế được thiết kế để đào tạo nhân sự trình độ Cao đẳng tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm nhiều hình thức như: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh doanh dịch vụ (Dịch vụ logistics, Dịch vụ tài chính quốc tế,...), Đầu tư quốc tế trực tiếp hoặc gián tiếp.

Nội dung của khóa học bao gồm các kiến thức và kỹ năng về Kinh doanh quốc tế như Chiến lược kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Đầu tư quốc tế, Logistics, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh xuất nhập khẩu (Thanh toán quốc tế, Vận tải - Bảo hiểm ngoại thương, Marketing quốc tế,...)... Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán để có thể thích nghi với môi trường kinh doanh quốc tế.

- Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH – Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu trình độ Cao đẳng được thiết kế để đào tạo nhân sự trình độ cao đẳng, có chuyên môn sâu về kinh doanh xuất nhập khẩu để tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu, liên quan trực tiếp đến quá trình lưu thông hàng hóa quốc tế như: Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Đàm phán thương mại, Thanh toán quốc tế, Vận tải – Bảo hiểm ngoại thương, Quản lý chất lượng hàng hóa, Kinh tế ngoại thương... Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán để có thể tham gia hiệu quả vào các khâu trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

- Ngành: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu trình độ Trung cấp được thiết kế để đào tạo nhân sự trình độ Trung cấp, có khả năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu, liên quan trực tiếp đến quá trình lưu thông hàng hóa quốc tế, trong đó chú trọng đến khâu nghiệp vụ như: Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Đàm phán thương mại, Thanh toán quốc tế, Vận tải – Bảo hiểm ngoại thương,... Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán để có thể tham gia hiệu quả vào các khâu trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu.

- Ngành: KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Chương trình trung cấp ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ được thiết kế để đào tạo tác nghiệp viên Kinh doanh thương mại và dịch vụ trình độ Trung cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.

Nội dung chính của khóa học bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về Kinh doanh thương mại và dịch vụ như: Kinh tế thương mại, Marketing căn bản, Nghiệp vụ mua hàng và lưu kho, Nghiệp vụ bán hàng, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Tâm lý thương mại, Hành vi khách hàng, Thương mại điện tử, Marketing thương mại, Anh văn chuyên ngành thương mại và dịch vụ, Quản lý chất lượng hàng hóa. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp.

- Ngành: DỊCH VỤ LOGISTICS

Chương trình đào tạo nhằm giúp người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về dịch vụ Logistics, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong kinh doanh, có chuyên môn đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện đại, có ý thức phục vụ cộng đồng và xã hội, có các cơ hội việc làm tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, các trung tâm phân phối, trung tâm Logistics.

Với kiến thức nền tảng và quá trình phấn đấu, người học có cơ hội học tập, thăng tiến, phát triển tới các vị trí cao hơn trong ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng.

- Ngành: HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Đào tạo học sinh trình độ Trung cấp nghề Hướng dẫn viên du lịch có đạo đức, tư cách tốt, yêu ngành, yêu nghề. Học sinh được trang bị các kiến thức cơ bản, chuyên ngành về du lịch. Khi tốt nghiệp ra trường học sinh đạt trình độ Trung cấp nghề Hướng dẫn viên du lịch. Học sinh có khả năng làm việc tại các công ty du lịch lữ hành ở mọi thành phần kinh tế hoặc tự đứng ta tổ chức kinh doanh du lịch lữ hành.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất và tiên tiến nhất về ngành hướng dẫn du lịch theo xu hướng hội nhập. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo này, học sinh sẽ có đủ năng lực làm việc cho các đơn vị kinh doanh du lịch, các cơ quan quản lý du lịch, các tổ chức nghề nghiệp về du lịch cũng như phát triển chuyên môn sâu hơn trong lĩnh vực nghiên cứu về du lịch. Chương trình đào tạo này cho phép học sinh tốt nghiệp học liên thông hay chuyển tiếp vào các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học.

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BAN CHỦ NHIỆM

GIÁO VỤ

CÁC TỔ BỘ MÔN

Q. TRƯỞNG KHOA

Phan Nguyễn Mai Trang

Đỗ Nguyễn Duy Thông

TỔ NGOẠI THƯƠNG

Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Thảo

TỔ THƯƠNG MẠI

Tổ trưởng:

Phạm Thị Kim Thủy

TỔ DU LỊCH

Tổ trưởng:

Trần Thị Hoàng Oanh

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Email của Khoa: khoatmdl@kthcm.edu.vn)

Q. Trưởng khoa: Cô ThS. Phan Nguyễn Mai Trang

2. GIÁO VỤ KHOA

Thầy Đỗ Nguyễn Duy Thông (028.38339757 - thongdnd@kthcm.edu.vn)

3. CÁC TỔ BỘ MÔN TRỰC THUỘC

a) Tổ bộ môn Ngoại thương

Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo (Nghiên cứu sinh)

Các Tổ viên:

- Thầy ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

- Thầy ThS. Đỗ Vũ Bá

- Thầy Tô Phúc Vĩnh Nghi

- Cô Đỗ Thị Ngọc Thịnh (Cao học)

- Thầy Nguyễn Xuân Trưởng (Nghiên cứu sinh)

b) Tổ bộ môn Thương mại

Tổ trưởng: Cô ThS. Phạm Thị Kim Thủy

Các Tổ viên:

- Cô ThS. Phạm Thị Ngọc Thúy

- Cô Hồ Lê Thu Hương (Nghiên cứu sinh)

- Thầy ThS. Hồ Nguyễn Duy Nguyên

- Thầy Phong Chí Nhân (Cao học)

c) Tổ bộ môn Du lịch

Tổ trưởng: Cô ThS. Trần Thị Hoàng Oanh

Các Tổ viên:

- Thầy Lê Đức Tính

- Cô Phan Thùy Linh (Cao học)

 

 
|