Giới thiệu

Giới thiệu sơ lược về Khoa Thương mại Du lịch

Khoa Thương mại Du lịch | 23/07/2015
|
 
 

Khoa Thương mại Du lịch (TMDL) được hình thành từ những ngày đầu thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ Giảng viên có Trình độ chuyên môn cao (Được đào tạo trong và ngoài nước), năng động, sáng tạo, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý. Khoa đã đào tạo thành công nhiều thế hệ Sinh viên - Học sinh ưu tú góp phần vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Khoa luôn phấn đấu cùng Nhà Trường phát triển vượt bậc hơn nữa trong nhiều mặt, góp sức cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác trong cả nước.

Khoa TMDL có chức năng, nhiệm vụ sau:

 * Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý học sinh, sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

 * Nhiệm vụ:

 - Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết kỹ năng, kỹ xảo của học sinh, sinh viên.

 - Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao.

 - Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

 Sau đây, Khoa TMDL giới thiệu sơ lược về các ngành đào tạo và nhân sự hiện tại:

I. BẬC HỌC VÀ NGÀNH HỌC

CAO ĐẲNG

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Kinh doanh quốc tế

2. Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Kinh doanh xuất nhập khẩu

2. Kinh doanh thương mại và dịch vụ

3. Hướng dẫn du lịch

 - Đào tạo trình độ Cao đẳng:

+ Ngành: Kinh doanh Quốc tế - Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

Đào tạo cử nhân Kinh doanh Quốc tế bậc cao đẳng có phẩm chất chính trị vững vàng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên có khả năng: tư vấn xây dựng chiến lược, các phương án kinh doanh, sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, liên doanh với nước ngoài; được trang bị các kiến thức nghiệp vụ về xuất, nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, và các dịch vụ thu ngoại tệ như: xây dựng chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường nước ngoài, đàm phán và ký kết hợp đồng; triển khai và hoàn tất một nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, hỗ trợ và điều hành các hoạt động thường nhật của các doanh nghiệp, đồng thời có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn.

+ Ngành: Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Xuất nhập khẩu

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu bậc cao đẳng, giúp sinh viên nắm vững kiến thức pháp luật về kinh tế, thương mại. Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành tốt, có phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ tốt để có thể giải quyết nghiệp vụ kinh doanh và quản trị hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ trong các loại hình doanh nghiệp, đồng thời có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn.

- Đào tạo liên thông từ Trung cấp Kinh doanh Xuất nhập khẩu lên Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh Xuất nhập khẩu

- Đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp:

+ Ngành: Kinh doanh Xuất nhập khẩu.

Đào tạo sinh viên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu bậc trung cấp chuyên nghiệp có phẩm chất chính trị vững vàng; Nêu cao đạo đức nghề nghiệp; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, về hội nhập kinh tế quốc tế và các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Học sinh tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

+ Ngành: Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ.

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại trong nước và thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị các lý thuyết, kỹ thuật cơ bản về nghiệp vụ mua hàng, vận chuyển hàng hóa, quản lý kho, bán hàng, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ, marketing, phân tích hiệu quả kinh doanh thương mại …. Và có thể áp dụng vào thực tiễn. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại (hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp), các công ty cung ứng dịch vụ, công ty xuất nhập khẩu, công ty quảng cáo, công ty tổ chức sự kiện, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ….

+ Ngành: Hướng dẫn Du lịch.

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức tổng quan về du lịch của Việt Nam và thế giới, cơ sở văn hóa, phong tục, lễ hội và lịch sử Việt Nam; địa lý các vùng miền; tổ chức kinh doanh và các sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó người học cũng được bổ trợ các kỹ năng về nghệ thuật giao tiếp, hướng dẫn du lịch, thực hiện các tour du lịch, nắm bắt tâm lý khách du lịch, marketing du lịch … và có thể áp dụng vào thực tiễn. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, cung cấp dịch vụ nhà hàng khách sạn, đại lý hoặc văn phòng đại diện

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA GIÁO VỤ KHOA CÁC TỔ BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

Phạm Thị Ngọc Thúy

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Phan Nguyễn Mai Trang

Đỗ Nguyễn Duy Thông

TỔ NGOẠI THƯƠNG

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Thảo

TỔ THƯƠNG MẠI

Tổ trưởng: Phạm Thị Kim Thủy

TỔ DU LỊCH

Tổ trưởng: Trần Thị Hoàng Oanh

 - Ban chủ nhiệm Khoa. (Email của Khoa: khoatmdl@kthcm.edu.vn)

Trưởng khoa: Cô ThS. Phạm Thị Ngọc Thúy

Phó Trưởng khoa: Cô ThS. Phan Nguyễn Mai Trang

- Bộ phận giáo vụ Khoa: Thầy Đỗ Nguyễn Duy Thông (08.38339757 - dndt_165@yahoo.com )

- Khoa có 3 Tổ bộ môn trực thuộc như sau:

1- Tổ bộ môn Ngoại thương:

Tổ trưởng: Cô ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo (Nghiên cứu sinh kinh tế)

Các tổ viên:

- Thầy ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

- Thầy Đỗ Vũ Bá (Cao học Kinh tế)

- Thầy Tô Phúc Vĩnh Nghi

- Cô Đỗ Thị Ngọc Thịnh

- Thầy Nguyễn Xuân Trưởng (Nghiên cứu sinh kinh tế)

2- Tổ bộ môn Thương mại:

Tổ trưởng: Cô ThS. Phạm Thị Kim Thủy

Các tổ viên:

- Cô ThS. Hồ Lê Thu Hương

- Thầy ThS. Hồ Nguyễn Duy Nguyên

- Thầy Phong Chí Nhân (Cao học kinh tế)

3- Tổ bộ môn Du lịch:

Tổ trưởng: Cô ThS. Trần Thị Hoàng Oanh

Các tổ viên:

- Thầy Lê Đức Tính

- Cô Phan Thùy Linh

- Tổ Công đoàn Khoa có 16 Công đoàn viên:

Tổ trưởng tổ Công đoàn: Thầy Đỗ Vũ Bá.

 
|