Giới thiệu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Trung tâm ĐTQT & PT NNL | 06/10/2015
|

 

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế & Phát Triển Nguồn Nhân Lực có chức năng, tổ chức, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, liên kết với các trường đại học/ học viện nước ngoài nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế cho các đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

“Học phí thấp – Chất lượng cao”

Các lớp bồi dưỡng, đào tạo của Trung Tâm được tổ chức chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại, cùng với việc liên kết với tổ chức giáo dục quốc tế uy tín và đội ngũ giảng viên giỏi lý thuyết, có kinh nghiệm thực tế, tận tâm và nhiệt huyết với nghề sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho học viên. Bên cạnh đó Trung Tâm sẽ càng đẩy mạnh tổ chức linh động các khóa học ngắn hạn khác nhau để bồi dưỡng thêm kiến thức cho thế hệ trẻ Việt Nam chiếc chìa khóa “tri thức” để các bạn nắm vững kiến thức, tự tin hơn trong giao tiếp, sẵn sàng gia nhập vào môi trường toàn cầu hóa, vươn đến thành công trong công việc và trong cuộc sống.

                                                          


                                                       CƠ CẤU TỔ CHỨC

   

1. Ths Trần Thị Ngọc Thảo

P. Giám đốc 083 8330749 thaottn@kthcm.edu.vn

2. Thầy Đào Văn Đạt

Bộ phân tuyển sinh 083 8330749 vandatvn@gmail.com

3.Cô  Nguyễn Vũ Ngọc Dao

Bộ phân tuyển sinh

083 8330749

daonvn@kthcm@edu.vn

4.Cô. Lê Thị Diễm Hương

Nhân viên

 083 8330749

huongltd@kthcm@edu.vn

 

 

 

 

 

    


 

 

 

|