Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Quốc tế và Phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 06/10/2015
|

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
INTERNATIONAL TRAINING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER

Là đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn, liên kết với các trường đại học/học viện trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế cho người học đã tốt nghiệp bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các lớp bồi dưỡng, đào tạo của Trung tâm được tổ chức chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại, cùng với việc liên kết với tổ chức giáo dục quốc tế uy tín và đội ngũ giảng viên giỏi lý thuyết, có kinh nghiệm thực tế, tận tâm và nhiệt huyết với nghề sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho học viên. Trung tâm luôn đẩy mạnh các chương trình đào tạo khác nhau, đáp ứng theo nhu cầu thực tế xã hội, theo đơn đặt hàng từ các đơn vị, cơ sở, các tổ chức doanh nghiệp nhằm giúp người học cập nhật kiến thức thực tế phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đang trên đà hội nhập và phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong cả nước.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

  • Tư vấn du học.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí các chương trình ngoại ngữ.
  • Thực hiện các chương trình liên kết quốc tế về giáo dục và đào tạo.
  • Tổ chức những hoạt động giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và các nước khác.
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho những người đi làm.
  • Thực hiện các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài.
  • Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM 

Họ và tên Nhiệm vụ Email
1. Nguyễn Thị Hồng Phước Nhân viên phụ trách Kế toán, Hành chính văn phòng phuocnth@kthcm.edu.vn
2. Trần Thị Bích Ngọc Nhân viên phụ trách Đào tạo, tuyển sinh ngocttb@kthcm.edu.vn
3. Trương Diễm Thuý Nhân viên phụ trách Học vụ - Lưu trữ văn thư thuytd@kthcm.edu.vn
4. Lê Lưu Thanh Vân Nhân viên phụ trách Truyền thông, tư vấn vanllt@kthcm.edu.vn
5. Nguyễn Đinh Huy Nhân viên phụ tráchTruyền thông, tư vấn huynd@kthcm.edu.vn
6. Nguyễn Cẩm Thuỵ Nhân viên phụ trách tư vấn  

LIÊN HỆ
Trung tâm Đào tạo quốc tế và Phát triển nguồn nhân lực
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 38 336 547 - (028) 38 330 749
Email: dtbd@kthcm.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/ITHRDCenter 

|