Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 05/09/2015
|

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (TT HTSV-QHDN)

STUDENT SUPPORT AND CORPORATE RELATIONS CENTER (SSCRC)

        Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE), tiền thân là Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ học sinh sinh viên được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-CĐKT ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

       Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã có những đóng góp rất tích cực trong công tác hỗ trợ HSSV Trường tham gia các chương trình, các hoạt động ngoại khóa khi HSSV học tập tại trường. Với tinh thần làm việc việc nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao của tập thể Cán bộ, Nhân viên Trung tâm, đặc biệt là lực lượng Cộng tác viên (CTV).

       Ngày 31/3/2018, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 137/QĐ-CĐKT chính thức đổi tên trung tâm với tên gọi mới: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhằm nâng tầm hoạt động cũng như nâng cao vai trò của Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ kết nối, quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ HSSV trường.

         1. Chức năng

 • Tham mưu cho Nhà trường trong công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động Văn - Thể - Mỹ, các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các Doanh nghiệp trong hoạt động Đào tạo và phát triển trường.
 • Hỗ trợ HSSV trong việc học tập, kiến tập, thực tập và giới thiệu việc làm tại các Doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ giới thiệu nhà trọ cho HSSV trong thời gian học tập tại trường.
 • Hỗ trợ các thủ tục hành chính cho HSSV.

         2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược phát triển, các kế hoạch, chương trình hoạt động của Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển chung của trường.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường thực hiện các thủ tục hành chính khi HSSV có nhu cầu.
 • Thiết lập, tạo dựng mối quan hệ hớp tác toàn diện, lâu dài với các doanh nghiệp, hình thành các đối tác chiến lược trong hoạt động hỗ trợ HSSV
 • Chủ trì tổ chức các sự kiện, chuyên đề về việc làm, giao lưu giữa doanh nghiệp với HSSV, các vấn đề định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội việc làm, ngày hội việc làm cho HSSV.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường, các nhà tài trợ tổ chức các hoạt động có liên quan đến việc giới thiệu HSSV tìm việc làm phù hợp và đúng chuyên ngành đã được đào tạo.
 • Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Khoa chuyên ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động Văn - Thể - Mỹ, các cuộc thi học thuật dành cho HSSV; quản lý và định hướng hoạt động, phát triển các CLB-Đội-Nhóm HSSV.
 • Tiếp nhận các hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về hoạt động của Trung tâm theo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu của Nhà trường.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.
 • Tham mưu Hiệu trưởng phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển và khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thể của Trường đối với xã hội.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 38 323 250.

Email: tthdhthssv@kthcm.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hce.htsv

|