Giới thiệu

KHOA TÀI CHINH - KẾ TOÁN

Khoa Tài chính - Kế toán | 06/08/2015
|

KHOA

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

Khoa  Tài chính - Kế toán (TC - KT) trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, được nhà trường phân công phụ trách các chuyên ngành:

- Trình độ Cao đẳng:

+ Hệ chính quy:

_Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

+ Hệ chính quy liên thông từ TCCN lên Cao đẳng:

_Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

 

- Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp:

+ Hệ chính quy:

_Kế toán doanh nghiệp (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tin học kế toán).

_Kế toán hành chính sự nghiệp (chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp).

+ Hệ vừa làm vừa học:

_Kế toán doanh nghiệp (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tin học kế toán).

_Kế toán Hành chính sự nghiệp (chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp).

 

I.   Ban chủ nhiệm Khoa :

    - Thầy Phạm Vũ Điểm - Thạc sĩ - Trưởng khoa

    - Cô Nguyễn Thị Thanh Hà  - Cao học - Phó Trưởng khoa

II.  Bộ phận giáo vụ khoa. Điện thoại: 08.38354614:

    - Thầy Nguyễn Hoàng Lâm - Cử nhân

III. Các tổ bộ môn trực thuộc Khoa:

a) Tổ bộ môn Tài chính:

     1  Cô Nguyễn Thu Huyền - Thạc sĩ - Tổ trưởng

     2. Thầy  Võ Hà Thanh - Cử nhân

     3. Thầy Phạm Vũ Điểm - Thạc sĩ

     4. Cô Nguyễn Thị Duyên Mai - Thạc sĩ

     5.  Thầy Trương Minh Nam - Cử nhân

     6.  Thầy Nguyễn Minh Đức - Thạc sĩ

     7.  Cô Nguyễn Thị Thanh Trang - Thạc sĩ

     8.  Cô Nguyễn Thị Chi Thảo - Thạc sĩ

     9.  Cô Nguyễn Hồng Ngọc - Thạc sĩ

    10. Cô Phạm Thị Hồng Nhung - Thạc sĩ

    11. Cô Phạm Thị Nhớ - Thạc sĩ

    12. Cô Dương Ngọc Kiều Diễm - Thạc sĩ

    13. Thầy Nguyễn Hồng Tuấn - Cao học

 

b) Tổ bộ môn Kế toán:

     1.  Thầy Nguyễn Di Tích - Cử nhân - Tổ trưởng

     2.  Thầy Nguyễn Hoàng Hải - Thạc sĩ

     3.  Thầy Vũ Thanh Long - Cử nhân

     4.  Thầy Lê Phan Vĩnh Lộc - Cử nhân

     5.  Cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Cao học

     6.  Cô Trần Phương Thảo - Thạc sĩ

     7. Cô Lê Thị Thúy Vân - Cao học

     8. Cô Nguyễn Thị Kim Xuyến - Cao học

     9. Cô Dương Thị Viên An - Thạc sĩ

    10. Cô Phạm  Thị Ngọc Cẩm - Cao học

    11. Cô Bùi Đan Thanh - Thạc sĩ

 

c) Tổ bộ môn Kế toán tin học

     1. Thầy Nguyễn Quốc Định - Cử nhân - Tổ trưởng

     2.  Thầy Nguyễn Minh Luân - Cử nhân

     3.  Thầy Trần Hồng Đạt - Cử nhân

 

d) Tổ bộ môn Tổng hợp:

     1.  Cô Võ Thị Ngọc Thúy - Thạc sĩ - Tổ trưởng

     2.  Cô Vũ Thị Thúy - Cử nhân

     3.  Cô Lê Thị Thạch Hoa - Cử nhân

     4.  Cô Dương Diễm Kiều - Thạc sĩ  

     5.  Cô Đặng Thị Hà Tiên - Thạc sĩ

     6.  Cô Trần Thị Thùy Anh - Thạc sĩ

     7.  Cô Nguyễn Thị Kim Cương - Cao học

     8.  Cô Tạ Thị Dung - Cao học

     9. Cô Phạm Thị Thủy - Thạc sĩ

    10. Cô Phạm Hà Hoàng Oanh - Thạc sĩ

|