Giới thiệu

Nhân sự phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế toán - Tài vụ | 15/08/2015
|

Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm các thành viên sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Đỗ Thùy Mai

Trưởng phòng

maidt@kthcm.edu.vn

2

Dương Đoàn Bảo Trâm

Phụ trách kế toán

tramddb@kthcm.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thủ quỹ

thaontt@kthcm.edu.vn

4

Vũ Thanh Mỹ Kế toán viên myvt@kthcm.edu.vn

5

Phạm Thanh Hà

Kế toán viên

hapt@kthcm.edu.vn

6

Nguyễn Đăng Cường

Kế toán viên

cuongnd@kthcm.edu.vn

7

Nguyễn Thanh Trí

Kế toán viên

trint@kthcm.edu.vn

8

Lê Thị Mỹ Nương

Kế toán viên

nuongltm@kthcm.edu.vn

 

     

 

|