Giới thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 06/10/2015
|

CHỨC NĂNG

  • Tư vấn du học.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí các chương trình ngoại ngữ.
  • Thực hiện các chương trình liên kết quốc tế về giáo dục và đào tạo.
  • Tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước khác.
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho những người đang đi làm.
  • Thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài.
  • Thực hiện các chương trình đào ngắn hạn, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Nguyễn Quốc Tiến

(Phụ trách Trung tâm)

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại chung của đơn vị. 

- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.

tiennq@kthcm.edu.vn

Lê Thị Ngọc Uyên

 - Phụ trách công tác tuyển sinh, thu ngân, theo dõi thu chi

uyenltn@kthcm.edu.vn

Trần Tiến Mạnh

- Phụ trách công tác hành chính chung, Quản lý lớp và giảng viên

manhtt@kthcm.edu.vn

Điện thoại: (+84) 28.38.336.547 - (+84) 28.38.330.749

- Hotline : 0944.16.0880

Email: dtbd@kthcm.edu.vn

Facebook: facebook.com/ITHRDCenter

 

|