Giới thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trung tâm ĐTQT & PTNNL | 06/10/2015
|

CHỨC NĂNG

  • Tư vấn du học.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí các chương trình ngoại ngữ.
  • Thực hiện các chương trình liên kết quốc tế về giáo dục và đào tạo.
  • Tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước khác.
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho những người đang đi làm.
  • Thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài.
  • Thực hiện các chương trình đào ngắn hạn, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Võ Tấn Tài

 - Giám đốc

taivt@kthcm.edu.vn

Nguyễn Quốc Tiến

- Quan hệ hợp tác với các cá nhân, tổ chức.

- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.

tiennq@kthcm.edu.vn

Lê Thị Ngọc Uyên

 - Phụ trách công tác tuyển sinh, thu ngân, theo dõi thu chi

uyenltn@kthcm.edu.vn

Trần Tiến Mạnh

- Phụ trách công tác hành chính chung, Quản lý lớp và giảng viên

manhtt@kthcm.edu.vn

Điện thoại: (+84) 28.38.336.547 - (+84) 28.38.330.749

- Hotline : 0909.862.833

Email: dtbd@kthcm.edu.vn

Facebook: facebook.com/ITHRDCenter

 

|