Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chi bộ | 28/11/2015
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 27/11/2015

Chi bộ | 28/11/2015
Lễ kết nạp Đảng viên ngày 27/11/2015

Về nguồn tại Côn Đảo

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/08/2015
Về nguồn tại Côn Đảo

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2015-2020

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/08/2015
Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ kết nạp Đảng viên 29/5/2015

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/08/2015
Lễ kết nạp Đảng viên 29/5/2015

Họp chi bộ tháng 2 năm 2015

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
Họp chi bộ tháng 2 năm 2015