Hình ảnh hoạt động

Họp chi bộ tháng 2 năm 2015

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 09/07/2015
|

HỌP CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2015

Họp Chi bộ định kỳ Tháng 2 năm 2015. Hiệu trưởng tổng kết hoạt động Tháng 1 và triển khai kế hoạch Tháng 2

|