Hình ảnh hoạt động

Lễ khen thưởng Học sinh giỏi, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh và Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016 - 2017

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 05/09/2017
|

Sáng ngày 28/7 Công đoàn trường cơ sở tổ chức lễ khen thưởng học sinh giỏi và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em là cán bộ giảng viên - công nhân viên nhà trường và Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 -2017.

Một số hình ảnh ghi nhận được.

|